ჩვენს შესახებ სერვისები თანამშრომლები ონლაინ აპლიკაცია კონტაქტი

შპს ”პრესტიჟ- აუდიტი”

კომპანია დაარსდა 1999 წლის 29 დეკემბერს.
აქვს 20 წლიანი გამოცდილება.
2007 წლიდან არის საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი.
2000-2001 წლებში კომპანია გაეცნო და დანერგა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო მეთოდები და კომპანიების გადაყვანა ახალ სტანდარტებზე.
კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი, აგრეთვე კონსულტაციები ბუღალტრულ და საკანონმდებლო საკითხებში;
2018 წელს კომპანიამ გაიარა ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.